ഒരു രാത്രി കൂടി

മങ്ങിയ നിറമുള്ള പരുത്തി വസ്ത്രം ആ ജനാലകളെ മറച്ചിരുന്നു. അതിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൂട് അസഹ്യമാണ്. വായുമാർഗം കടക്കുവാൻ ഒന്നും തന്നെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമയം അറിയില്ല, തീർത്തും നിശബ്ദത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാകെ. കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഉറങ്ങുവാൻ തോന്നി. ക്ഷീണം ശരീരത്തെ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും മനസ്സ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി ഉണർന്നിരുന്നു. കതകിൽ ആരോ മുട്ടുന്നുണ്ട്.

‘കടന്ന് വന്നോളൂ’ അവൾ പറഞ്ഞു.

കാഴ്ച്ച മങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും മേശയിൽ അയാൾക്കായി വച്ചിരുന്ന ഒരു പൊതിയെടുത്ത അവൾ അയാൾക്ക്‌ നീട്ടി. പതിവുപോലെ വാങ്ങുവാൻ അയാൾ മടികാണിച്ചെങ്കിലും അവൾ അത് അയാളുടെ കൈയിൽ അമർത്തി കൊടുത്തു.

‘ഇതു കുറവാണല്ലോ ?. ഇതു കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല ‘, അയാൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘ബാക്കി എപ്പോൾ തരും. ഇനി സമയമില്ല. അറിയാലോ ?. പറഞ്ഞിരുന്ന അവധിയൊക്കെ കഴിയുകയാണ് നാളെ; അയാൾ തെല്ലു അരിശത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

എന്തൊ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുനെങ്കിലും പറയാതെ നിശബ്ദനായി.

‘ ബാക്കി നാളെ ഞാൻ എത്തുച്ചേക്കാം. രാത്രി ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. വരുവാൻ ഇനിയും ആൾ കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം കളയാതെ പോകൂ ‘, അവൾ തെല്ലു ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. അവളുടെ ആത്മവിശ്വാസം അയാൾ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കാം. അയാൾ  ഉടൻ തന്നെ മുറിവിട്ട് പുറത്തു പോയി. ഉള്ളിൽ വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പല വർഷങ്ങളായി അയാൾ അവൾക്കു വേണ്ടി ചെയ്ത സഹായം ഈ ശരീരം കൊണ്ട്  അയാൾക്കു കൊടുത്ത പ്രതിഫലത്തിലും അധികമാണ്. അമ്മ ആരെന്നു അറിയാതെ അയാൾ തന്റെ മകനെ വളർത്തി വലുതാക്കി. ഇന്ന് അവൻ തന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞു പുറത്തു ഇറങ്ങുകയാണ്. നാളെ അവന്റെ ഫീസിന്റെ കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീർക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതിയാണ്. മാസങ്ങളായി ഈ ശരീരം വിറ്റുകിട്ടിയ കാശുകൊണ്ടാണ് അവനെ പഠിപ്പിച്ചത്, അവൻ പോലുമറിയാതെ. ഇന്നു കൂടി, ഈ ഒരു രാത്രി കൂടി മതിയാവും എല്ലാം തനിക്കു മതിയാക്കാൻ. ഓരോന്നും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവൾ ഒരാൾ തന്റെ മുറിയിലേക്കു കടന്നു വന്നത് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അവൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിലൊക്കെ വിരിച്ചു ശരിയാക്കി.

‘കാശ് മുമ്പേ പറഞ്ഞേക്കാം. പിന്നീട് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്കു മനസിലായോ ?’,അവൾ ഇതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു. അയാൾ ഇതു കേട്ടിട്ടു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അയാൾ അപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്.

അവൾക്കു ദേഷ്യം വന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും കാട്ടാതെ അവൾ മേശയിൽ വച്ചിരുന്ന വിളക്കെടുത്ത അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് തെളിയിച്ചു. സുന്ദരനായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്നു കരയുകയാണ്. അവൾ ആകെ കുഴങ്ങിയിരുന്നു. അവൾക്കു ഒന്നും പിടികിട്ടിയിരുന്നില്ല. അവൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനും മുമ്പേ അയാൾ തന്റെ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കുമാത്രം അവളോട് പറഞ്ഞു…

‘അമ്മേ…. ‘

 

Advertisements

A Bizarre Fairy Tale

Once upon a time in a deep distant land as mentioned in the old fashioned fairytales there lived the ‘good’. The ‘good’ had a not so good neighbour namely ‘evil’ who always find a reason to fight with the ‘good’. One day an infant born named ‘religion’ was stuck up in their topic for fight and it was all that was necessary to trigger a great war, war of all wars , a never ending war as the old men and saints say. As the war started to take the shape and kept it’s momentum running throughout centuries ‘religion’ was almost at it’s prime. As days and ages changed everything changed and ‘religion’ now has a family with dozens of wives namely ‘caste’,’creed’,’color’ and so on. Now while all this changes happened our two main chieftains ‘good’ and ‘evil’ continue to exhibit their presence despite letting the fight being handed down to their children ‘humans’. Now the war is quite modern and unlike the old days not just the soldiers fought the war but  also everyone on the entire tribe have their own groups to fight for each other. Once the fight was only between the two, now it is between more than two say maybe infinite since nobody knows how many groups exist. But at the end of day nobody won and everybody lost a fair share. As the war progressed  this poor writer may not be there alive to unveil to you the forthcoming events of the war of wars. But one thing I am quite sure is that there are lot more words that have to be filled here inorder to end this fairytale in the words ‘thereby they lived happy there after’.

Nb: please don’t find a male chuvanism in it and everything mentioned here is of pure satire.

The Day Of Living Dead: Different Apocalyptic World

It was the day the world changed. The day the phenomenal death has finally given up. Humanity woke up to see a day when humans ceased dying. Even if you are aged and your flesh withered out exposing your frail bones you still keep on living. Infants born are placed with much burden of acknowledging every bunch of ancestors who created so much confusion and fuzz that infants born in a generation decided not to acquiesce anyone other than their dada and mama. While infants have their own troubles ,the world order was totally in jeopardy. The democracy soon was more a deflated balloon and finally it collapsed. Money soon disappeared and war broke out and went cold soon as war can never be war when no one dies. Borders disappeared and countries shut down. People moved freely all around with no system or rules whatsoever to stop them. Nobody bother to kill nobody as death was erased from their reality. Terrorists disappeared and criminals was no where to be seen. 

With boredom some even tries to go to outer space but was left in space as rocket boosters failed. People tried their best to die but nothing happened and was left only with burden of pain one way or another. Earth become so populated that it was impossible to move around and one day people vowed not to give birth again as sex was soon restricted and eventually forgotten in time. Human were deprived of all sins as nobody find meaning with existence.Religions have disappeared long ago that it never was a form of comfort. People soon lost count on their relatives as men and women moved all around the world without any particular reason and soon lost count on relationship too. Food become scare and earth became dirtier. All moved around as caste,creed,colour or any of other differences does not matter at all as living dead keep on walking as hope and prospect of future was uncertain.

Fly And The Lamp 

Ignite the fire inside you…

It was indeed beautiful today and the day was coming to an end in different colours and it was a very soothing feeling indeed for me. The bright colours of sky was soon replaced with the emerging darkness and elapsing time whispered to  light the lamp. Somewhere in a distance somebody lit a dim light which increased the intensity of darkness.Even i was totally tired I could still make of the many uninvited figures of shadows all around me which tried to catch hold of me. As night crawl slowly I was too tired of anymore fighting and was soon dragged into a bottemless pit of unknown entity. I tried in vain to cry my lungs out for help but no voice came out. I saw in distant a dim light and it was getting hotter and hotter as I fall .I could still see others helpless and tired just alike me falling down on and on. As the light soon engulped me I could feel no more pain and what’s left there was emptiness.

Portraying Isolation

787.jpg

Guess what that building in the picture i captured is a local “Toddy Shop” . . .

It is said that majority of the acute drinkers is drinking inorder to forget their past memories,sadness,stress, pain etc etc . . .

So as a matter of fact ,can we compare this picture to the life of a drunkard??

The buliding and coconut tree in an isolated place can quite signify a drunkard’s isolated nature.That is he/she is completely cut of from the normal life.The water around them show the intensity of the issue . . .

what do you think???

Too Much Impressed By Butterflies

image

image

These pictures are taken from my photography collection based on theme  butterfly
         Butterflies are simply an amazing  creation of god. No matter how small it may be it always impress me with its simply light and beautiful body . I always felt that butterflies symbolises the love,passion,youth,freedom and most importantly beauty. It is very beautiful to picturize a frame containing a butterfly along with a flower.
          How much powerless and insignificant it may be compared to other creations of the mighty god, we could not deny the fact that it must do have surely impressed you atleast once in your lifetime.
With Its beauty it should have taken atleast a few seconds of your precious time in watching it .

“Butterflies are mentally mental, just like love”
: Phrase from a film … 🙂

Reflection : Some Memories

image

image

image

These are some of my photographs I captured based on theme “Reflection”

Reflection
Mirrors are a part of my life and I both loved it and hated it. All the time it kept reflecting the one ugliness me .Today mirror is something we all can’t avoid at all. But in my younger days mirror was like a enemy to me. My room used to have a large  mirror that was close to my bed. In those days at night I always feared to look even to the side where the mirror was kept . There was always a belief to me those days that there was someone other than me hiding in the room. In those days from some old horror movie I heard that the ghost can be visible in a mirror and it paved the way for terrible fear of mirrors .Thus mirror played a key role in giving me some sleepless nights in those days .